Fräsning

Fräsning används för att ta fram plana ytor och detaljer. I Gnosjöregionen så jobbar man med såväl manuell som datoriserad fräsning. För att ta fram metalldelar i stora volymer så kan man behöva jobba med modern frästeknik. Att fräsa fram delar av metall, trä och plast är inget nytt.

Faktum är att man har jobbat med fräsning under hundratals år. Det är dock under senare årtionden som cnc-tekniken har revolutionerat fräsningen på ett sätt som man knappast hade kunnat drömma om för 200 år sedan.

Numera kan man komma upp i tusentals roterande rörelser per minut, och företagen i Gnosjöregionen kan på kort tid ta fram några av de allra viktigaste komponenterna för industri och handel så att Sverige kan fortsätta att driva utvecklingen framåt.

Här hittar du fler artiklar om fräsning »

 


Viktiga produkter

Man kan se fräsningen som en slags avancerad slipningsteknik som i sin vagga egentligen bara bestod av en fil som kunde roteras.

Med hjälp av fräsning så kan man få fram mycket exakta detaljer och man kan även behandla ytor så att de blir plana.

Det här är viktigt för att man ska kunna ta fram produkter för handel och industri. Om man ser på produkter som är gjorda av metall så har de ofta genomgått behandling av en modern fräs i Gnosjöregionen för att få sin form och funktionalitet.

Butiker och kontor drar stor nytta av inredning som tillverkats med den här typen av metallbearbetning, och i och med att man kan jobba med så hållbara material som plåt så får man produkter med lång livslängd och stor flexibilitet.

 


Manuell eller datoriserad teknik

Man jobbar fortfarande med automatisk manuell fräsningsteknik då man ska ta fram enstaka exemplar av en viss komponent.

I och med att det är så roligt att jobba med en fräs så finns det gott om hobbyfräsare som lär sig grunderna för hur man jobbar med det roterande verktyget för att sedan ta fram olika delar och detaljer.

Den ursprungliga kunskapen är mycket viktig även på företag i Gnosjöregionen där man mest jobbar med stora volymer och datoriserad teknik. Det är nämligen denna kunskap som gör att man kan använda sig av modern teknik för att ta fram de allra bästa komponenterna.

Med kunskap inom den typ av metall som man bör använda för olika projekt samt förståelse för hur en produkt bör efterbehandlas så kan man möta dagens tuffa krav om effektivitet och produkter som är både vackra och hållbara.

 


CNC-fräsen

Idag jobbar man på ett datoriserat vis och detta är möjligt via cnc-tekniken. Med cnc-metoden så slipper man manuellt ställa in och testa sin fräsning innan man sätter igång med en större produktion av komponenter.

Istället använder man sig av en ritning eller prototyp för att i ett datorprogram konstruera den detalj som man vill ta fram. När fräsmaskinen sedan är färdigprogrammerad så kommer dess roterande komponenter att jobba med en exakthet i sid- och höjdled.

Cnc-operatörer finns på plats för att övervaka produktionen och ta hand om eventuella stopp så att man kan nå målet om en snabb och effektiv produktion.

Idag kan en mekanisk verkstad bestå av flera fräsar som tillsammans jobbar på en produktionslinje där man får fram de olika delar som behövs för att färdigställa en avancerad komponent för flygindustrin, verkstadsindustrin eller för inredning till butiker, kontor och lager.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2019-02-04

Smartare butiksinredning med metallersättning

Det kan bli smartare butiksinredning med metallersättning som är plast som kan användas istället för metall.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-06

Bättre fräsning i metall med uppdaterade fräsmaskiner

Man får bättre fräsning i metall med hjälp av fräsningsmaskiner som uppdateras och underhålls på rätt sätt i rätt tid, detta är särskilt viktigt vid cnc fräsning.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.frasning.se