Fräsning i metall

Idag innebär fräsning metall att man med moderna maskiner bearbetar metallstycken. Med fräsning metall kan man få fram precisa komponenter.

Med fräsning så kan man ta fram delar av olika metaller. Idag jobbar företag i Gnosjöregionen med avancerad fräsning metall som gör att man kan producera detaljer snabbt och i stora volymer.

Med avancerade fräsningsmaskiner så slipper man problem med verktyg som slits ut alltför snabbt. Detta leder till viktiga besparingar.

Samtidigt har den nya cnc-tekniken lett till att man kan fräsa former som annars aldrig hade varit aktuella.

Numera jobbar man med datorstyrda maskiner som kan fräsa från olika vinklar och ta fram färdiga komponenter på mycket kort tid.

 

Fräsverktyg

Traditionellt sett så har fräsningen gjorts med en vanlig fil. Idag ser fräsning metall ganska annorlunda ut.

Visst jobbar man fortfarande med den roterande rörelsen för att skapa en bearbetad yta, men i och med att man kan göra detta från olika vinklar och i högre hastighet så får man en annorlunda produktionsprocess.

Kraven har onekligen höjts, men dagens fräsverktyg har också utvecklats för att leva upp till dessa.

Det finns givetvis en massa olika fräsverktyg som används för att fräsa bort material och nå den önskade formen. De 3 grundläggande verktygen är:

Valsfräsar – Här är fräsens rotationsaxel i ett parallellt läge med ytan som bearbetas. Verktyget har skärkanter längs med kanterna av fräsen och skäreggarna kan vara raka eller i spiralform. På detta vis får man en plan eller snedställd beskäring av metallen.

Pinnfräsar – En pinnfräs har en roterande axel med vinkelrät position mot det material som man fräser. Om man vill jobba i lutande läge så kan man luta pinnfräsen. Den här typen av fräs har skäreggar på ändyta och på verktygets utkanter.

Planfräsar – En planfräs monteras på en spindel som har en roterande axel som är vinkelrät mot ytan som bearbetas. Här är skäreggarna också placerade på verktygets utsida.

 

Fräsningstid

För fräsning av metaller så har man alltid brottats med slitningsproblem. I och med att man fräser metall med metallverktyg så blir det ju så att skäreggarna slits ut tills de blir helt värdelösa.

För att komma till bukt med detta problem så har man utvecklat dynamisk fräsning. Om man jämför den dynamiska fräsningen med traditionella metoder så ser man att det är den minskade arbetstiden som gör att man sparar på fräsverktygen.

Därmed behöver man inte byta ut dem lika ofta samtidigt som man kan ta fram delarna i större volymer på kortare tid.

Med ökad livslängd på verktygen så ökar man ju även fräsningstiden och numera kan företag i Gnosjöregionen jobba dygnet runt i olika pass för att möta de behov som finns av moderna metalldetaljer i stora upplagor.

 

Cnc-fräsning

En annan viktig anledning till att man idag kan jobba på ett kostnadseffektivt sätt i metallverkstäder i Gnosjöregionen är att man använder sig av datoriserade styrsystem för fräsarna.

Därmed så kan fräsning metall fungera fullkomligt automatiskt. I enlighet med en ritning eller prototyp så tar man fram mått och dimensioner.

Dessa programmeras sedan in i ett datorprogram som kommer att styra fräsen. För en cnc-operatör gäller det sedan att följa arbetsprocessen och se till att den flyter på som den ska.

I många fall så är de komponenter som kommer ur maskinen redo för användning utan ytterligare bearbetning.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2019-02-04

Smartare butiksinredning med metallersättning

Det kan bli smartare butiksinredning med metallersättning som är plast som kan användas istället för metall.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-06

Bättre fräsning i metall med uppdaterade fräsmaskiner

Man får bättre fräsning i metall med hjälp av fräsningsmaskiner som uppdateras och underhålls på rätt sätt i rätt tid, detta är särskilt viktigt vid cnc fräsning.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.frasning.se