Ekonomiska fördelar med metallersättning

I takt med utvecklingen av nya material dyker fler och fler hållfasta alternativ till olika metaller upp. Dessa material går under samlingsnamnet komposit. Komposit kan bestå av en mängd olika material, sammansatta för att skapa olika egenskaper. Komposit är vanligt för konstruktionsmaterial i byggbranschen.

Om man tittar ur ett historiskt perspektiv så har komposit egentligen funnits länge även om vi gärna tror att det är en modern uppfinning – primitiva hyddor som våra förfäder bodde i konstruerades ofta av en mix av lera och andra organiska komponenter.

Metaller kan i stora kvantiteter bli både tunga och dyra, metallersättningar är i regel både mer flexibla och betydligt billigare.

 

Exempel på komposit

Metaller som zink, mässing och aluminium ersätts idag i allt större utsträckning ofta av komposit. Olika Exempel på komposit är:

• Laminat
• Kolfibergranit
• Armerad plast/betong
• Kompositfönster

För att klassificeras som komposit måste slutresultatet uppstå när lamineringen sker, eller när man gjuter ihop de olika komponenterna.

 

Metall eller plast?

Mycket av den metallersättning som finns är i plast av olika slag. Plast har lägre densitet än metall vilket håller transportkostnader nere. Hållbarheten för metallersättning i form av komposit kan vara lika bra som för metaller och möjligheterna att arbeta med olika former och funktioner är lättare med metallersättningar än med äkta metaller.

Metallersättningar behöver dessutom i mindre utsträckning efterbearbetas utan kommer som färdiga komponenter ur den maskin de tillverkas.

 

Metallersättning i industrin

Egentligen finns det inga restriktioner angående var man kan byta ut de äkta metallerna mot metallersättning, framtagandet av olika kompositer exploderade under 2000-talet och idag används komposit i de flesta branscher. Bilbranschen, möbelbranschen och byggbranschen är exempel på fält där man använder metallersättning i raskt stigande grad. Med metallersättningar drar man ner på både pengar och tyngd, plus att en övergång från metaller – med sin svåra bearbetning – till metallersättningar värnar om miljön.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2019-02-04

Smartare butiksinredning med metallersättning

Det kan bli smartare butiksinredning med metallersättning som är plast som kan användas istället för metall.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-06

Bättre fräsning i metall med uppdaterade fräsmaskiner

Man får bättre fräsning i metall med hjälp av fräsningsmaskiner som uppdateras och underhålls på rätt sätt i rätt tid, detta är särskilt viktigt vid cnc fräsning.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.frasning.se