Produktionsfräsning

Produktionsfräsning är särskilt lämpat för stora volymer. I Gnosjöregionen kan man erbjuda produktionsfräsning med hjälp av digital styrning.

När man ska ta fram stora volymer av metallkomponenter så använder man sig av modern fräsningsteknik.

Med produktionsfräsning så kan man låta maskinerna jobba dygnet runt, och tack vare den datorstyrda tekniken så eliminerar man problem med verktyg som slits ut med lägre tolerans som följd.

Idag jobbar metallverkstäder i Gnosjöregionen med kompletta produktionslinjer där fräsningen är en viktig del av framtagningen av detaljer och kompletta produkter.

I och med att man kan jobba från olika vinklar på ett och samma metallstycke utan att förlora precisionen så går det att fräsa fram mycket avancerade former.

 

Användningsområden

Med fräsning så kan man ta fram viktiga delar för verkstadsindustrin samt andra områden där man eftersöker hållbarhet och precision.

Det är också vanligt att metallbearbetningsföretag i Gnosjöregionen tar fram möbler och butiksinredning med hjälp av produktionsfräsning där man kan skapa stora serier eller producera några enstaka delar för en unik inredning.

Med den avancerade fräsningstekniken så tar man fram de minsta komponenterna för apparater och maskiner samt stora delar som ska monteras upp som delar av byggnation eller användas inom viktiga industrier som flygindustrin.

 

Automatisk fräsning dygnet runt

Det som särskilt kännetecknar produktionsfräsningen är att man kan låta den pågå utan egentliga avbrott, dygnet runt.

I och med att man jobbar med cnc-tekniken och låter maskinerna styras av datorprogram så får man snabbt en indikation då ett verktyg måste bytas ut.

Detta kan man ta hand om automatiskt eller så får en cnc-operatör se till att det nya verktyget kommer på plats så att produktionen kan fortgå. Fördelen med den automatiska fräsningen är förstås att man inte förlorar tid på att producera detaljer som sedan inte kan användas.

Genom att snabbt åtgärda utslitna verktyg genom nya inställningar eller nya delar så kan produktionslinjen fortsätta att ta fram exakta detaljer snabbt och effektivt.

 

Flexibla lösningar

Metallverkstäderna i Gnosjöregionen jobbar med 3, 4 och 5-axliga maskiner vilket leder till en stor flexibilitet vad gäller framtagning av avancerade former.

I dessa fräsmaskiner så kan man vinkla verktyget så att man kommer åt och uppnår rätt precision. Detta gör att man med en och samma fräsmaskin kan ta fram en färdig del.

Kunden tar med sig en ritning eller 3D-modell som man använder sig av för att programmera fräsmaskinens styrsystem med.

När detta är klart så kan produktionen gå igång och man behöver inte en massa testexemplar för att nå den rätta formen i och med att man via cnc-tekniken får en exakthet från start. Det här ger kunden flexibla lösningar som spar både pengar och tid.

 

Precision och efterarbete

I många fall så är komponenten klar då den kommer ur fräsmaskinen. Det finns dock tillfällen då produktionsfräsningen måste följas av efterarbete.

I och med att företag i Gnosjöregionen även kan ta hand om olika typer av efterarbeten som ytbehandling, svetsning, montering och packning så kan man erbjuda en komplett arbetsprocess.

Den produkt som ska tas fram blir klar på ett ställe och sedan är det bara att ordna med leverans till slutdestinationen.

Detta underlättar givetvis för kunden som kan ha en kontaktperson genom hela arbetsförloppet och därmed alltid veta precis vad som händer och hur planen för produktionen följs och levs upp till.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2019-02-04

Smartare butiksinredning med metallersättning

Det kan bli smartare butiksinredning med metallersättning som är plast som kan användas istället för metall.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-06

Bättre fräsning i metall med uppdaterade fräsmaskiner

Man får bättre fräsning i metall med hjälp av fräsningsmaskiner som uppdateras och underhålls på rätt sätt i rätt tid, detta är särskilt viktigt vid cnc fräsning.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.frasning.se