Gängfräsning

Gängfräsningen har inte nått samma status som gängsvarvning men är en metod som har uppnått en viss popularitet hos verkstäder som jobbar med att skapa kvalitetsgängor. Med gängfräsning så skapar man trådar eller skåror på insidan av ett hål eller på utsidan av en metall. Till skillnad från gängtappning så måste man ha en maskin för att utföra detta arbete. Med fräsning så får man en mångfald och dessutom så erbjuder denna metod hög kvalitet på slutprodukten. Med hjälp av gängfräsning program som har de skärdata gängfräsning kräver så kan man jobba snabbt och effektivt. Många gånger rekommenderas den här metoden då man vill skapa gängor i lite dyrbarare material som till exempel äkta mässing som kan vara rätt så kostsamt.

 

Så fungerar gängfräsning

Innan man kan fräsa fram gängor så måste man borra ett hål i metallen. Det vanligaste är att det här hålet har en större diameter än det verktyg som man skapar gängorna med. Med hjälp av en CNC maskin så kan man se till att gängfräsningen görs på rätt sätt. Maskinen kommer att röra sig i olika led och den skär spiralen som blir till gängan. Ibland så kan även metallen som man fräser i ligga på ett underlag som även detta kan röra på sig i cirklar samtidigt som skärverktyget rör på sig upp och ned och i sidled.
Idag så är det vanligaste att man fräser gängan i ett tag hellre än i flera steg. Maskinen kan fungera på så vis att den sticker in verktyget i hålet som sedan rör sig uppåt för att skapa gängans skåror. Med hjälp av programmering så ser man till att verktyget skär det antal skåror som man vill ha och med rätt storlek.

 

En mångsidig metod

Gängfräsning anses vara en mångsidig metod, och det särskilt då man jämför med gängskärning med tapp. Med gängfräsningen så lägger man inte så mycket press på metallen som bearbetas och inte heller på maskinen. Dessutom så är det möjligt att tillverka höger- och vänstergängor med samma maskin och det är en stor fördel. Med gängfräsningen så undviker man också problematiskt metallavfall. Den metall som skärs bort är nämligen i form av mycket små partiklar som enkelt kan tas bort från skärprocessen. Det här leder till att verktyget fortsatt kan skära på ett smidigt sätt då det inte störs av metalldelar som redan har skurits bort. Och samtidigt så kan man se fram emot en beskärning som förblir rak och precis. Med modern teknik så kan man även säkra att skären blir perfekta så att man får gängor som inte behöver korrigeras eller kasseras. Det här spar förstås på resurser vilket kan vara av extra vikt då man jobbar med material som är dyrare.

 

 

0371 webb & reklam AB

Burserydsvägen 38

333 32 Smålandsstenar

0371-319 00

0371-319 85

 

Kontakta oss »

 

 

Aktuellt

 

2019-02-04

Smartare butiksinredning med metallersättning

Det kan bli smartare butiksinredning med metallersättning som är plast som kan användas istället för metall.

 

Läs mer »

 

 

 

2017-12-06

Bättre fräsning i metall med uppdaterade fräsmaskiner

Man får bättre fräsning i metall med hjälp av fräsningsmaskiner som uppdateras och underhålls på rätt sätt i rätt tid, detta är särskilt viktigt vid cnc fräsning.

 

Läs mer »

 

 
0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
0371-319 00
www.frasning.se